PENGGUNAAN LAMAN WEB:

 1. Laman web ini dikenali sebagai matjenin.my. Ia merupakan platform e-dagang atas talian Malaysia yang berlesen untuk memberi jualan dan perkhidmatan yang baik daripada vendor-vendor pihak ketiga.
 2. Pengguna dilarang melakukan sebarang pengubahsuaian ketika melayari laman web ini. Pengguna juga dilarang untuk menggunakan laman web ini untuk merosakkan reputasi pihak kami.
 3. Pengguna dilarang menggunakan sebarang gambar,video, atau maklumat-maklumat daripada laman web ini tanpa memaklumkan pada pihak kami.
 4. Pengguna dapat membuat pesanan sekiranya mempunyai akaun atau tidak. Pengguna hanya perlu memenuhi butir-butir yang diminta di helaian pesanan. Butir-butir yang diisi seharusnya tepat untuk memproses pesanan. Pengguna mestilah berumur 18 tahun keatas untuk membuat sebarang jual beli produk di laman web ini.
 5. Jika anda mendaftar akaun di laman web ini, pastikan kata kunci(password) itu selamat kerana pihak kami tidak bertanggungjawab atas aktiviti tanpa kebenaran daripada pihak yang tidak diketahui yang berlaku dalam akaun anda.
 6. Pengguna dilarang menggunakan akaun pengguna lain tanpa pengetahuan.
 7. Sila maklumkan sebarang aktiviti tanpa kebenaran daripada pihak yang tidak diketahui tersebut kepada pihak kami supaya kami dapat membuat langkah segera untuk selamatkan akaun anda.

MEMBUAT PESANAN:

 1. Pengguna harus mengikut arahan yang diberi ketika membuat pesanan. Segala maklumat yang diberi haruslah tepat dan kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kekeliruan maklumat yang pihak kami terima.
 2. Terdapat pelbagai kaedah pembayaran yang disediakan di laman web kami. Anda haruslah memilih kaedah pembayaran yang bersesuaian dan memastikan ia masih aktif dan mempunyai baki yang mencukupi untuk meneruskan pembayaran atas barang pesanan anda.
 3. Ketika pembayaran dibuat, anda akan menerima satu emel pengesahan(“Emel1”) daripada pihak kami yang menyatakan pesanan anda sudah diterima dan diproses. Emel kedua akan dihantar apabila pihak kami sudah menerima pesanan dan menghantar barang pesanan anda(“Emel2”).
 4. Jika pihak kami tidak dapat memproses pesanan anda di atas sebab-sebab tertentu, pihak kami akan meminta butir-butir akaun anda supaya kami dapat membuat pembayaran semula.
 5. Pembatalan pesanan boleh dibuat sebelum anda menerima Emel2. Tiada pembatalan pesanan boleh dibuat setelah Emel2 telah dihantar. Jika ada kerosakan pada produk, sila maklumkan pada pihak kami untuk membuat penghantar semula.
 6. Sila balas Emel2 kami jika produk sudah selamat dihantar agar pihak kami dapat membuat pengesahan kepada syarikat penghantaran.

PENAFIAN TUNTUTAN DAN LIABILITI:

 1. Ia merupakan tanggungjawab pengguna untuk memastikan produk yang dipilih bersesuaian dengan kehendak. Produk daripada laman web ini dibekalkan oleh vendor pihak ketiga dan anda haruslah membuat kajian terlebih dahulu mengenai kesesuaian produk tersebut. Huraian mengenai produk yg diberi adalah untuk panduan untuk sesuatu produk dan pihak kami tidak menyatakan bahawa produk tersebut bersesuaian dengan mana-mana individu.
 2. Dalam apa-apa keadaan, pihak kami mahupun pembekal tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang dihadapi berkaitan dengan laman web ini,perkhidmatan pihak kami atau terma dan syarat.
 3. Jumlah liabiliti kami di bawah mana-mana kontrak seharusnya tiada masalah melebihi kos produk.

PERUBAHAN TERMA DAN SYARAT:

Terma dan syarat di dalam laman web ini akan dipinda oleh pihak kami pada bila-bila masa dan akan dikemaskini di dalam laman web ini. Jika anda masih menggunakan laman web ini, dianggap anda menerima terma dan syarat yang akan diperbaharui.